بازداشت ده ها طلبه پاکستاني در نجف!

اخبار رسيده از نجف أشرف حاکي از آن است که روز گذشته نيروهاي امنيتي عراق ده ها طلبه پاکستاني را بازداشت و به محل نامعلومي منتقل کردند.به گزارش شيعه آنلاين، گفته مي شود بهانه نيروهاي امنيتي عراق براي بازداشت اين طلاب پاکستاني، نامنظم بودن و نادرست بودن برگه هاي اقامتي آنان بوده است.اين در حالي است که حجة الإسلام و المسلمين شيخ «علي نجفي» فرزند حضرت آيت الله شيخ «بشير نجفي» از مراجع نجف طي اظهاراتي ضمن انتقاد از نيروهاي امنيتي عراق، گفت: پدر بنده قبل از انتخابات چندين بار عليه دولت مالکي موضع گيري کرد.وي در ادامه افزود: اکنون آنان با بازداشت اين طلاب، مي خواهند انتقام بگيرند زيرا بيشتر اين طلاب پاکستاني از شاگردان پدر بنده هستند.در همين راستا دفتر مرجع عاليقدر، حضرت آيت الله سيد «علي سيستاني» نيز با صدور بيانيه اي رسمي، اين اقدام دستگاه امنيتي عراق را به شدت مورد انتقاد قرار داد.