بحران اوکراين، نبرد و مذاکره به موازات هم

در بحران اوکراین، نبرد و مذاکره به موازات هم مطرح می شود اما جدایی طلبان همگرا با روسیه فعلا نبرد را برای رسیدن به خواسته های خود ترجیح می دهند. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از یورونیوز، تنش و بحران در اوکراین همچنان شدید و نگران کننده است. جدایی طلبان جمهوری خود خوانده دونسک به نیروهای اوکراین تا پایان روز پنجشنبه مهلت داده بودند خاک این منطقه را ترک کنند، در غیر این صورت از طریق نبرد مسلحانه آنها را مجبور به ترک منطقه خواهند کرد. در منطقه اسلوویانسک نبردی بین جدایی طلبان همگرا با روسیه و نیروهای امنیتی اوکراینی ادامه دارد که در نتیجه آن شماری از نیروهای اوکراین تاکنون زخمی شده اند.این در حالی است که کیف برای گفت‌وگو با جدایی طلبان همگرا با روسیه در شرق کشور آمادگی کرده اما در عین حال تصریح کرده است به هیچ وجه به باج خواهی های جدایی طلبان تن نخواهد داد.قدرت مرکزی اوکراین روز گذشته اعلام کرد برای تمرکز زدایی قدرت و دادن اختیارات بیشتر به مناطق روس زبان شرق کشور آماده است. اما فعلا و در عمل هیچ صحبتی از گفتگو نیست و هر کدام از طرفین بر مواضع خود محکم ایستاده اند.در حالی که ده روز بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین باقی نمانده است، انتخاباتی که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است، مسکو به روند انتقادهای خود از مقامات کیف ادامه می دهند و صحبت از این می کند که اوکراین در آستانه جنگ داخلی است.