بنزین ناخالص خودروها را به تعمیرگاه فرستاد

کیهان نوشت:بنزین مخلوط با آب و گازوئیل تعداد زیادی از خودروها را در الیگودرز روانه تعمیرگاه‌ها کرد.جمعی از مردم الیگودرز به خبرنگار ما گفتند: پس از سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه بنزین الیگودرز خودروهای آنان از کار افتاده است. آنان افزودند: با مراجعه به تعمیرگاه‌ها متوجه شده‌اند که مخلوطی از بنزین، گازوئیل و آب در باک خودروها تزریق شده است.گفتنی است این نخستین بار نیست که جایگاه‌داران الیگودرز بنزین ناخالص عرضه می‌کنند.