درمان ریزش مو با داروی”فلوتاماید” با خطر مرگ همراه است

یک متخصص پوست و مو با اشاره به اینکه تجویز داروی “فلوتاماید” برای ریزش مو با خطر مرگ برای بیمار همراه است، گفت: به رغم اثرات درمانی مناسب این دارو در رویش مجدد موها، مصرف این دارو هرگز توصیه نمی شود.به گزارش ایسنا، دکتر ریحانه مهرگان با اشاره به اینکه در کشور برخی از پزشکان از داروی فلوتاماید جهت درمان ریزش مو استفاده می‌کنند، گفت: استفاده از این دارو در کشورهای اروپایی و آمریکایی ممنوع شده است.وی گفت: کاربرد درمانی این دارو در سرطان پروستات است ولی به طور تجربی اثرات آن در رویش مجدد موها مشاهده است.این متخصص پوست و مو با تاکید بر اینکه استفاده از این دارو به طور جدی زندگی بیماران را تهدید می کند، گفت: استفاده از فلوتاماید در برخی بیماران اعم از زن و مرد موجب بروز عوارض کبدی شدید و نهایتا منجر به مرگ می‌شود.مهرگان با بیان اینکه سمیت کبدی شدید پس از مصرف این دارو به اثبات رسیده است، تصریح کرد: تجویز این دارو برای ریزش مو در سراسر جهان منسوخ شده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: هر چند تجویز داروی فلوتاماید موجب رویش مجدد موها می شود ولی تجویز این دارو با توجه به احتمال مرگ بیمار هرگز جایز نیست.