شيوه جديد google براي ترجمه متون

شركت گوگل با استفاده از برنامه “”word lens” به كاربر اجازه مي دهد تا در زمان كمتري متون خود را ترجمه كند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، شركت جستجوگر google برنامه ترجمه جديدي با عنوان “word lens” خريداري كرده كه اين امکان را به کاربر مي دهد تا در زمان کمتري متن مورد نظر را ترجمه کند. روش استفاده از اين برنامه اينگونه است كه كاربر بايد دوربين تلفن هوشمند خود را در برابر متني بگيرد كه مي خواهد ترجمه شود تا در چند دقيقه ترجمه متن موردنظر آماده شود.بنابراين گزارش كاربران عينك هاي هوشمند گوگل از طريق حركت چشم مي توانند به ترجمه اين متون دست يابند.گفتني است اين برنامه به کاربر اين امكان را مي دهد که متون زبان انگليسي، اسپانيايي، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي و پرتغالي خود را ترجمه کند.