عراقچی: اختلافات به قوت خود باقی است

سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی یک روز پس از پایان دور چهارم گفتگوهای وین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما حضور یافت.به گزارش تسنیم، مذاکره کننده ارشد هسته ای کشورمان درباره عدم آغاز تدوین پیش نویس توافق نهایی گفت: از ابتدا هم می دانستیم مذاکرات سختی است و فاصله دیدگاه طرفین اندازه ای هست که نیاز به زمان و بحث زیاد و ابتکار عمل است تا دیدگاه ها به هم نزدیک شود. و ما طی سه دور قبلی موضوعات زیادی را مورد بحث قرار دادیم و درباره همه موضوعات گفتگو کردیم و دو طرف دیدگاه های خود را ارائه کردند.وی افزود احساس ما این بود که ما از دور چهارم قادر به ورود به تدوین متن شویم اما وقتی بحث ها شروع شد مشخص شد هنوز برای این کار زود است و هنوز تفاوت ها در برخی نقاط به قوت خود باقی است و نیاز به بحث بیشتری دارد. عراقچی ادامه داد: طی چند روز اخیر مذاکرات فشرده زیادی د ر سطوح مختلف برگزار شد. و نتیجه ای که حاصل شد این بود که هنوز آماده نوشتن متن نیستیم. دور اخیر برای ما در واقع دور اول به حساب می آمد و مشخص شد هنوز زود است.عراقچی افزود: ما درباره متن هیچ پیشرفتی نداشتیم. در بخش شکلی به تفاهماتی رسیده ایم. اما در بخش محتوا علی رغم مرور در موضوعات پیشرفتی نکردیم و اختلافات به قوت خود باقی است. احتمال دارد علاوه بر تاریخ بعدی مذاکرات یک دور به صورت فوق العاده دیدار داشته باشیم اما تا الان اختلافات به قوت خود باقی است.وی تاکید کرد توافق ژنو غنی سازی را می پذیرد اما با برخی محدودیت هایی که نیاز های ایران است و باید در این باره بحث و گفتگو شود. همچنین چگونگی رفع نگرانی ها درباره راکتور اراک نیز موضوع گسترده ای است. ما معتقدیم با برخی تغییرات می توان این نگرانی را رفع کرد اما ماهیت آب سنگین جزو خطوط قرمز ماست.معاون وزیر امور خارجه با طبیعی خواندن گمانه زنی ها در رسانه ها از مردم خواست تحت تاثیر این گمانه زنی ها قرار نگیرند به خصور رسانه های خارجی که با هدف سوگیری و تاثیر بر محتوای مذاکرات است و همچنین گمانه زنی های داخل کشور نیز هیچ کدام کمکی به مذاکرات نمی کند.