محدوده زوج و فرد تهران هوشمند می‌شود

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد در سال جاری خبر داد.مسعود رنجبریان مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران  یکی از پروژه‌های مورد تاکید وزارت کشور و شورای عالی ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران را مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد عنوان کرد و اظهار داشت: مطالعات این طرح که از سال گذشته آغاز شده به پایان رسید و از سال جاری اجرایی خواهد شد.وی با یادآوری مکانیزاسیون ورودی محدوده طرح ترافیک در سال 91، مکانیزاسیون خروجی این محدوده را در سال 92 عنوان کرد و گفت: از این پس محدوده زوج ون فرد نیز به صورت هوشمند کنترل خواهد شد.مدیرکل برنامه‌ریزی و توسه شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با اشاربه به اینکه محدوده زوج و فرد تاکنون توسط عوامل انسانی کنترل می‌شده است افزود: بنابر تصمیم شورای عالی ترافیک و پلیس راهور این محدوده پس از اجرای این طرح به صورت مکانیزه کنترل خواهد شد.رنجبریان با اشاره به تخصیص 90میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای این پروژه، فاز اول اجرای این طرح را در سال جاری عنوان و خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن سایر شرایط تمام محدوده زوج و فرد به دوربین ثبت تخلف مجهز می‌شود.