معرفی ترکیب شورای عالی و داوری خانه سینما

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی و هیئت داوری خانه سینما برگزار شد.به گزارش خبرآنلاین، نشست اعضای  شورای عالی داوری خانه سینما با حضور نمایندگان صنوف، نماینده اداره کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، وکیل حقوقی خانه سینما و نماینده هیئت مدیره جامعه اصناف سینمای ایران در شورای عالی داوری در تاریخ 29 اردیبهشت ماه  در خانه سینما تشکیل شد.در ادامه این جلسه با اعلام اسامی نامزدها، رای‌گیری به عمل آمد و دکتر محمد سریر، جواد طوسی و عزیز ساعتی به عنوان اعضای اصلی و عبداله اسفندیاری به عنوان علی البدل هیات رئیسه شورای عالی داوری انتخاب شدند.سپس با  اعلام نامزدهای هیات داوری رای گیری انجام شد و حمید دهقانپور، سیدمهدی خادم، پدرام اکبری و شهره لرستانی  به عنوان اعضای اصلی و  مجتبی متولی و جعفر صادقی به عنوان اعضای علی البدل هیات داوری خانه سینما انتخاب شدند.برابر ماده 16 آئین نامه اصلاحی مراجع داوری خانه سینما بزودی عضو اصلی دیگری با انتخاب هیات مدیره جامعه اصناف سینمای ایران به جمع اعضای هیات داوری خواهد پیوست. این جمع به مدت دو سال عهده دار مسئولیت های داوری و حل اختلاف سینمای ایران خواهند بود.