نگاه شما: دستکاری پلاک خودرو

محمد رضا دادگستر در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:اگر به پلاک خودروهای شهر دقت کنید، می‌بینید که برخی از آن‌ها یا به گونه‌ای است که‌ کامل در معرض دید نیست یا در محل پلاک نصب نشده‌اند و یا متأسفانه بعضی‌ها دستکاری شده‌اند؛ شاید هم سهوی! ولی به هر حال این مطلب موجب می‌شود تا در موارد حادثه یا تصادف و… نتوان پلاک خودرو را ثبت کرد یا در مواردی شاید جریمه شخص متخلف به حساب شخص دیگری ثبت شود. در بسیاری از موارد، افراد هنگام خلافی گرفتن خودرو، در مکان یا زمانی جریمه شده‌اند که تا کنون آنجا نبوده‌اند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد برخورد قاطع با رانندگانی که پلاک آن‌ها ناخوانا یا دستکاری شده، ضروری است.