واکنش سفارت ایران به خبر روزنامه اماراتی

بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه ای تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان ایران ، عربستان ،آمریکا و آلمان در خصوص سوریه مورد ادعای روزنامه اماراتی را رد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با انتشار بیانیه ای مطلب منتشره در روزنامه البیان امارات پیرامون تشکیل جلسه در یک پایتخت اروپایی با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ، عربستان ،آمریکا و آلمان در خصوص سوریه را رد و اعلام کردادعای مطرح شده  بی اساس و فاقد صحت و اعتبار می باشد و خبر سازی با هدف تحت الشعاع قرار دادن تحولات اخیر در صحنه و اوضاع میدانی سوریه صورت گرفته است .