کلاهبرداری از ورزشکاران به سبک جدید!

به تازگی عده ای کلاهبردار اقدام به گرفتن مبالغ قابل توجهی از ورزشکاران به بهانه اعزام آنها به سفرهای زیارتی کرده اند.به گزارش ایسنا، عده ای کلاهبردار که خود را به عنوان نماینده یکی از نهادهای مهم کشور معرفی کرده اند، اقدام به کلاهبرداری از قهرمانان کرده اند. شیوه آنها به این صورت بوده که خود را نماینده یکی از نهادهای مهم کشوری معرفی کرده و به بهانه پرداخت جوایز به قهرمانانی که به تازگی صاحب عنوان شده اند، از فدراسیون های مربوطه شماره تلفن ورزشکاران را بدست آورده اند.سپس این کلاهبرداران با ورزشکاران تماس گرفته و به آنها اعلام کرده اند که نماینده یکی از نهادهای مهم کشوری هستند و قصد اعزام این ورزشکاران به سفرهای زیارتی را دارند.کلاهبرداران پس از جلب اعتماد ورزشکاران، از آنها می خواهند چند مرحله از کار برای دریافت جایزه خود را انجام دهند. سپس آنها از قهرمانان می خواهند که مبلغی از هزینه سفر را کارت به کارت کنند تا مراحل اعزام ورزشکاران به این سفر زیارتی تکمیل شود.مریم طوسی ملی پوش دوومیدانی با تائید این موضوع به خبرنگار ایسنا گفته که از او خواسته شده تا مبلغ دو و نیم میلیون تومان را به یک حساب واریز کند اما در لحظه آخر از این کار منصرف شده است.گفته شده به تعدادی از کشتی گیران هم پس از قهرمانی در جام جهانی فرنگی چنین پیشنهادی شده و قصد کلاهبرداری از آنها را نیز داشته اند.با این شرایط، قهرمانان باید مراقب سوء استفاده و کلاهبرداری باشند و تصور نکنند که جایزه ای به این سرعت به آنها پرداخت خواهد شد، آن هم در شرایطی که برخی قهرمانان هنوز جوایز یکی دو سال قبل خود را نگرفته اند!